1. Czy można uchwalić plan miejscowy dla mniejszego obszaru niż określony w uchwale intencyjnej?

2010-07-02 12:20

Opinia Redakcji Portalu:

Można - warunkiem dopuszczalności takiego rozstrzygnięcia jest możliwość poprawnego merytorycznie wyodrębnienia takiego obszaru i zachowanie wymogów w zakresie procedury planistycznej.

Wynika to wprost z przepisów ustawy planistycznej w części odnoszącej się do procedury planistycznej - ustawodawca dopuszcza w ramach uzgodnień ingerencję w zawartość merytoryczną projektu planu.

W skrajnym przypadku ingerencja taka może oznaczać konieczność rezygnacji z objęcia projektowanym zagospodarowaniem danego terenu (wskazanego w uzgodnieniu).

Co do zasady będzie to dopuszczalna prawnie korekta zamierzeń rady gminy sformułowanych w uchwale intencyjnej. 

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.