9. Kiedy pozytywne rozpatrzenie wniosków do projektu planu wymaga powtórzenia procedury planistycznej?

2010-07-05 12:58

Opinia Redakcji Portalu:  

Zawsze. Odrębną kwestią jest wymagany zakres ponawianej procedury - w wersji minimalnej będzie to ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.

Skomentuj problem

nie wnioski a uwagi

Data: 2010-07-07 | Dodał: Grzegorz A. Buczek

Do projektu planu miejscowego nie składa się wniosków (to dotyczy wczesnej fazy procedury), a wnosi uwagi (vide: art. 17 pkt 11 ustawy o pizp).

Re:nie wnioski a uwagi

Data: 2010-07-13 | Dodał: Kontrurbanista

Oczywiście, ma Pan rację. Nastąpiło przejęzyczenie - w pytaniu (i odpowiedzi) chodzi o uwagi składane do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu.

Na marginesie tego lapsusu warto zauważyć, że pisma składane na tym etapie procedury planistycznej bardzo często są "tytułowane" odmiennie niż określa to ustawa (jako wnioski, protesty, zarzuty, sprzeciwy, uwagi, skargi) lub w ogóle nie są "zatytułowane".
Oczywiście prawnie nie ma to żadnego znaczenia - rozstrzygające jest czy w piśmie takim są kwestionowane ustalenia planistyczne czy też nie.