6. Czy temu samemu podmiotowi można wydać nowe warunki zabudowy jeśli przedmiot wniosku jest identyczny ze „starym” wnioskiem, na podstawie którego już ustalono warunki zabudowy dla danej działki?

2010-07-05 12:53

Opinia Redakcji Portalu: 

Kluczowym w tej kwestii jest rozstrzygnięcie co formalnie może być przedmiotem wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Generalnie wydaje się, że przedmiotem zmiany nie może być ten element ustaleń  "starych" warunków zabudowy, który wynika z dokonanych analiz planistycznych. Jeśli więc wnioskodawca chce mieć kształt dachu inny niż narzucony w wydanej decyzji wz, ten typ ustalenia może kwestionować jedynie w trybie odwoławczym.

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.