2. Czy gmina przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego danego obszaru jest związana treścią wydanych na tym obszarze decyzji o pozwoleniu na budowę?

2010-07-02 12:54

Opinia Redakcji Portalu:

Tak - jeśli wydane decyzje o pozwoleniu na budowę są ostateczne. W takim bowiem przypadku, w świetle przepisów art. 65 ust. 2 ustawy planistycznej, plan miejscowy nie "wygasza" decyzji o warunkach zabudowy wydanych na potrzeby tych pozwoleń na budowę nawet jeśli te warunki są z tym planem sprzeczne. Powyższe oznacza więc, że decyzje wz  zatwiedzone w "ostatecznym" pozwoleniu na budowę pozostają w obiegu prawnym. Formalne nieuwzględnienie takich decyzji o pozwoleniu na budowę w tworzonym planie miejscowym w konsekwencji byłoby równoznaczne z "podwójnym" statusem prawno-planistycznym takiego terenu.

Skomentuj problem

co pozostaje w obiegu prawnym

Data: 2011-04-19 | Dodał: Grzegorz Buczek

To nie decyzje o wz pozostają w obiegu prawnym po uchwaleniu planu miejscowego, tylko wydane na ich podstawie ostateczne pozwolenia na budowę - a to jednak różnica. Do tego pozwolenia - okresowo. Jesli bowiem wygasnie decyzja o pozwoleniu na budowę (jest bowiem jak wiadomo "terminowa") to nie można wystąpic o kolejną na podstawie tej samej decyzji o wz, ale tylko na podstawie ustaleń mpzp.

Re:co pozostaje w obiegu prawnym

Data: 2011-04-21 | Dodał: Redakcja Portalu

Jeśli uchwalony plan miejscowy nie "wygasza" decyzji o warunkach zabudowy wydanych na potrzeby pozwoleń na budowę, które stały się ostateczne to jaki jest status prawny tych WZ? Jeśli nie pozostają w obiegu prawnym to co się z nimi dzieje? Są poza obiegiem prawnym? Należy przy tym przypomnieć, że każde pozwolenie na budowę, także ostateczne, staje się nieważne jeśli zostanie stwierdzona nieważność WZ.