16. Czy ogólne zasady odnoszące się do opinii (jako niewiążących), dopuszczające możliwość ich nieuwzględnienia, mają zastosowanie w procedurze sporządzania planu miejscowego?

2010-07-14 13:32

Opinia Redakcji Portalu: 

Odpowiedź na to pytanie wymaga uprzedniego zdefiniowania rodzajów opinii występujących w procedurze sporządzania planu miejscowego.
Generalnie występują dwa typy opinii: typ pierwszy jest najczęściej odniesieniem się organu opiniującego do rozwiązań stricte merytorycznych (np. opinia gku-a), w drugim przypadku stanowisko to, co do zasady, wynika z konkretnych przepisów prawa materialnego (np. opinia PPIS).
Oznacza to, że mogą zaistnieć sytuacje, w których nieuwzględnienie takiej opinii może być jednocześnie nieuwzględnieniem konkretnych przepisów prawa materialnego odnoszących się do problematyki planowania przestrzennego co w konsekwencji może zakończyć się nawet stwierdzeniem nieważności całego planu miejscowego.
 

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.