14. Czy „uzgodnienie warunkowe” jest uzgodnieniem projektu planu miejscowego w rozumieniu przepisów ustawy planistycznej?

2010-07-14 13:30

Opinia Redakcji Portalu: 

Stanowisko organu uzgadniającego zawierające uzgodnienie pozytywne pod warunkiem spełnienia określonych wymogów nie może być uznane za wypełnienie obowiązku uzyskania akceptacji „uzgadniacza” dla określonych rozwiązań planistycznych zawartych w projekcie planu miejscowego – jest to jedynie przyrzeczenie takiej akceptacji w przyszłości i na określonych warunkach.
„Uzgodnienie warunkowe” nie jest więc uzgodnieniem projektu planu miejscowego w rozumieniu przepisów ustawy planistycznej.
Formalnie tzw. uzgodnienie warunkowe jeśli jest wyrażone w poprawnej formie (zaskarżalne postanowienie) to wiąże ono wójta w pełnym zakresie. Oznacza to, że kwestionowanie treści takiego postanowienia może nastąpić jedynie w drodze zażalenia. Jeśli zażalenie zostanie uwzględnione „uzgodnienie warunkowe” staje się uzgodnieniem w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia wójta bądź braku takiego zażalenia wytyczne z „uzgodnienia warunkowego” powinny być wprowadzone do projektu planu miejscowego. Każde wprowadzenie zmian do projektu planu tworzy nowy projekt planu, który na ogólnych zasadach powinien być przedłożony do uzgodnienia.
Cała procedura powinna być powtarza aż do uzyskania „uzgodnienia bezwarunkowego”.
Być może to właśnie w/w uciążliwość procesu uzgadniania (dla obydwu stron) powoduje, że coraz częściej mamy do czynienia z „milczącą” akceptacją organu uzgadniającego.
 

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.