13. Jak interpretować art. 14 ust. 3 ustawy opizp, określający, że: "Plan miejscowy, w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w studium."

2010-07-06 10:23

Opinia Redakcji Portalu: 

Przepis ten jest próbą (niezbyt szczęśliwą ) przeciwdziałania "epidemii" dotychczasowych "jednodziałkowych" planów miejscowych rzeczywiście nie mających wiele wspólnego z planowaniem przestrzennym. Próba "poprawienia" przepisów zakończyła się  jednak przysłowiowym "wylaniem dziecka z kąpielą". Ponadto przy okazji wprowadzono decyzję wzzt, która tak naprawdę jest inną formą "jednodziałkowych" planów miejscowych.

Ponieważ formalnie przepis obowiązuje - zawsze istnieje możliwość jego "zastosowania" przez organ nadzoru i sąd administracyjny - pytanie tylko: w imię jakich wartości nadrzędnych?

Literalne brzmienie przepisu nie daje jakiejkolwiek szansy na "dointerpretowanie" do danej sytuacji planistycznej i "wyinterpretowanie" możliwości dzielenia wyznaczonego w studium obszaru na mniejsze fragmenty. Jedyne rozwiązanie to nowelizacja przepisu. 

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.