12. Funkcje mieszane w planie miejscowym - jak interpretować takie zapisy?

2010-07-06 09:24

Opinia Redakcji Portalu: 

Najczęściej spotykane przypadki to:

1. Funkcja podstawowa i uzupełniająca

2. Kilka funkcji równorzędnych

W pierwszym przypadku możliwa jest wyprzedzająca realizacja funkcji uzupełniającej ale tylko w sposób i w zakresie umożliwiającym w przyszłości realizację funkcji podstawowej. Realizacja funkcji podstawowej nie wymaga zagwarantowania możliwości realizacji funkcji uzupełniającej.

Sytuacja druga jest bardziej złożona zgodnie bowiem z literalnym zapisem funcja, np. X/Y/Z, oznacza jedynie dopuszczalny katalog rodzajów inwestycji na wyznaczonym obszarze gdzie w zależności od zainteresowania inwestorskiego możliwe i dopuszczalne są następujące sytuacje: X lub Y lub Z lub X/Y lub X/Z lub Y/Z lub X/Y/Z.

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.