11. Czy na obszarze wyznaczonym w planie miejscowym jako tereny rolne (R) można budować?

2010-07-06 09:03

Opinia Redakcji Portalu: 

Generalnie - jeśli w planie miejscowym nie ma wyraźnie sformułowanego zakazu zabudowy - można budować wszelkie obiekty związane z wyznaczoną funkcją terenu. Szczegółowy katalog określa art. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.