7. Czy organ nadzoru i sąd administracyjny mają prawo stwierdzić nieważność tylko części ustaleń planistycznych jeśli są one integralnie związane z rozwiązaniami merytorycznymi?

2010-07-05 12:56

Opinia Redakcji Portalu:

Stwierdzenie nieważności części ustaleń planu miejscowego to jednocześnie pozostawienie w obiegu prawnym pozostałych ustaleń, które automatycznie tworzą nowy  planistyczny "byt", często mocno odbiegający od zamysłu rady gminy określonego w uchwale intencyjnej. Ponadto w takiej sytuacji pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia problem czy te "pozostałe" ustalenia są poprawne pod względem merytorycznym, która to kompetencja jest przypisana wyłącznie uprawnionemu urbaniście.

Skomentuj problem

Nie znaleziono żadnych komentarzy.